Kart

Vær- og løypeinfo

Leder i Vellet var innkalt til orienteringsmøte i Grunneierlaget 25. november. Her ble det informert om bl. annet dette:

Marius Kjønsberg er innleid som konsulent av Åmot kommune til prosjektet "Utvikling i Åmot Vestfjell". Engasjementet varer i to år.

Det skal tas tak i reguleringsplanene som allerede ligger der, målet er å knytte seterområdet sammen med Åsmorafeltet. Det utarbeides ny arealplan til sommeren.

Det skal utarbeides planer om vann og avløpsløsning. Kommunen skal inn med borrigg i Dølfjell lia og prøvebore etter vann i vinter.

Det skal settes ned en egen arbeidsgruppe med representanter fra Grunneierlaget og kommunen.