Kart

Vær- og løypeinfo

På årsmøtet ble det vedtatt at vi skulle jobbe med å få på plass en gapahuk på setervollen. Dette ble en litt mer omfattende prosess enn vi hadde forventet. Men det jobbes videre med planen i samarbeid med Skramstadseter grunneierlag og kommunen.