Kart

Vær- og løypeinfo

Før veier inn til hyttene kan bygges kreves grunneiers tillatelse for dette tiltaket. I tillegg skal byggesøknad leveres Åmot kommune for godkjenning.