Utskrift
Treff: 2246

Innkalling til årsmøte Skramstadseter vel 29.03.2018 kl 17.00 på Folkehjelpshytta

 

Frasigelse av verv må være valgkomiteen v/ Kristin Brenden i hende innen 15.03.18.

Saker til årsmøte må være leder / Rune Øvergård i hende innen 15.03.18.