Kart

Vær- og løypeinfo

Vi har vært i kontakt med kommunelegen i Åmot angående avvikling av årsmøte påsken 2021. Han anbefaler at vi leier veslestua på kulturhuset på Rena. Så etter all sannsynlighet vil vi få avviklet årsmøte i år. Hvis ikke utviklingen av korona setter en stopper igjen.

Påskeskirenn anbefalte han ikke.

Valgkomiteen jobber med å få nye inn i styret da noen har sagt opp sine verv. Håper på velvillighet hvis du blir forespurt. Har du lyst eller kjenner noen så kom med forslag.

Nærmere info følger.