Kart

Vær- og løypeinfo

 

Årsmøte Skramstadseter Vel. 13.04.2017.

 

 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være leder Rune Øvergård i hende senest 1 mnd. før årsmøte.

 

 

 

Frasigelser av verv må sendes  leder i valgkommiten Kristin Brenden innen samme frist 1 mnd før årsmøte.

 

 

 

Rune Øvergård

 

Leder Skramstadseter Vel.