Kart

Vær- og løypeinfo

Innkalling til årsmøte Skramstadseter vel 18.04.2019 kl 17.00 på Folkehjelpshytta. Frasigelse av verv må være valgkomiteen v/Kristin Brenden i hende innen 03.04.2019. Saker til årsmøte må være leder v/Rune Øvergård i hende innen 03.04.2019.