Kart

Vær- og løypeinfo

Innkalling til årsmøte Skramstadseter vel 09.04.2020 kl 17.00 på Skramstadsætra Fjellstue.

Frasigelse av verv må være valgkomiteen v/ Olav Johan Bakken i hende innen 22.03.2020.

Saker til årsmøte må være leder v/ Rune Øvergård i hende innen 22.03.2020.