Kart

Vær- og løypeinfo

Vi i Skramstadseter vel har avholdt styremøte i gapahuken 20. februar 2021

 Det er usikkert hvor vidt årsmøte og påskeskirenn kan avholdes i år også. Vår tanke er å avholde årsmøte utendørs ved gapahuken. Litt mer usikkert med påskeskirenn. Rune tar kontakt med kommunelegen for avklaring.

Det er fortsatt mange som ikke har betalt medlemskontingent, har du ikke mottatt giro så ta kontakt med oss.